Estudi de modernització del mercat de venda no sedentària

Estudi de modernització del mercat de venda no sedentària

Descripció

Estudi per a la millora de l'atractivitat d'un mercat no sedentari que consisteix en una diagnosi actual del mercat, l'anàlisi del municipi i el seu entorn, l'anàlisi del mercat. A continuació, es defineixen un seguit d'accions i mesures, es determinen nous sectors a introduir en el mercat i, finalment, es valora el canvi o el manteniment de l'emplaçament actual.

Per a dur a terme aquest projecte s'empraran tècniques de localització de negoci i metodologia estadística avançada.

Nom del projecte: Estudi de modernització del mercat de venda no sedentària

Àmbit: Comerç urbà, mercats i fires

Encàrrec fet per: Diputació de Barcelona, Ajuntament de La Garriga

Any: 2018

Tornar