Estudi de modernització del mercat de venda no sedentària

Estudi per a la millora de l'atractivitat d'un mercat no sedentari

Any:

2018

Àmbit:

Comerç urbà, mercats i fires

Estudi de modernització del mercat de venda no sedentària

Estudi per a la millora de l'atractivitat d'un mercat no sedentari que consisteix en una diagnosi actual del mercat, l'anàlisi del municipi i el seu entorn, l'anàlisi del mercat.

El mercat setmanal de La Garriga és un motor de dinamització econòmica del municipi. Tant és així que, cada dissabte de l’any, més de 60 parades complementen el mix comercial sedentari i durant el matí, nombroses persones locals i foranes acudeixen expressament a fer-hi la compra.

En destaca l’atractivitat que tenen les parades de fruita i verdura ja que esdevenen tot un reclam atès l’ampli assortiment que ofereixen. D‘altra banda, l’impacte econòmic que es genera en dia de mercat en el teixit empresarial del voltant és substancial; fet que reforça la idea que es tracta d’un esdeveniment de promoció econòmica i creador de volum de negoci i d’ocupació.

Tot i això, el mercat mostra símptomes d’estancament i de poca capacitat d’atraure un perfil de públic diferent; tant d’edat com de preferències de compra.

En aquest sentit, es detecta que l’oferta del mercat és poc diferenciadora de la que es pugui trobar en altres mercats setmanals de la zona i, per tant, hi ha un posicionament poc definit. En conseqüència, es creu convenient treballar una estratègia de modernització que impliqui repensar el pla de màrqueting que es realitza.

Així, doncs, aquest treball tracta de donar un seguit d’orientacions metodològiques per a definir un posicionament desitjat i desplegar un conjunt d’accions que permetin assolir els objectius proposats.

Per a dur a terme aquest projecte s'empraran tècniques de localització de negoci i metodologia estadística avançada.

Detalls

Encàrrec fet per:

Diputació de Barcelona, Ajuntament de La Garriga

Àmbit:

Comerç urbà, mercats i fires

Categoria:

Estudis

Any:

2018

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.