Estudi de viabilitat d'un mercat municipal

Estudi de viabilitat i determinació de cànon d'explotació d'un mercat municipal

Any:

Àmbit:

Anàlisi econòmic

Estudi de viabilitat d'un mercat municipal

L’ajuntament de Montornès està estudiant la construcció d’un nou mercat municipal al barri de Montornès Nord.

Aquesta zona de la ciutat està immersa en l’execució del seu pla de barris, que contemplava la creació d’un equipament públic. A més, la construcció d’aquesta llotja coincideix amb el tancament d’un mercat privat que actualment hi està operant i que dóna servei al conjunt de persones que resideixen en els seus entorns.

La construcció del nou mercat està prevista de cara el 2020, tot i que inicialment l’estructura serà provisional.

Abans, però, de fer qualsevol pas, l’ajuntament ha decidit analitzar la viabilitat d’aquest futur equipament i, també, determinar els cànos de concessió administrativa que s’haurien d’aplicar als concessionaris.

A tal efecte, aquest estudi de viabilitat i de determinació de cànons implica un analitzar i dur a terme un seguit de tasques tals com:

•    Estudi del volum del mercat
•    Prospecció de preus de superfície comercial
•    Anàlisi d’operadors de distribució comercials presents al municipi i al territori.
•    Hàbits de compra de quotidià alimentari (i hàbits alimentaris)
•    Cens de d’activitats del municipi
•    Anàlisi de mobilitat
•    Anàlisi de costos directes i indirectes del mercat
•    Modalitat de gestió més adequada

El calendari de treball s’estableix en dos mesos i mig per tal d’adaptar-se a les necessitats de l’ajuntament.
 

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de Montornés

Àmbit:

Anàlisi econòmic

Categoria:

Estudis

Any:

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.