Estudi de viabilitat per implementar una APEU a Sant Quirze del Vallès

Sant Quirze del Vallès realitza un estudi per a la definició i creació d'una possible APEU

Any:

2021

Àmbit:

Comerç urbà

Estudi de viabilitat per implementar una APEU a Sant Quirze del Vallès

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès realitza un estudi per a valorar la idoneïtat d'implementar una àrea de promoció econòmica urbana (APEU) en el municipi.

Aquest estudi s'emmarca dins la subvenció concedida pel Consorci de Comerç Artesania i Moda (CCAM)- Programa de suport per a la creació i definició de les APEU - i té la finalitat de detectar, per una banda, el grau de coneixement del sector sobre aquest instrument i, per altra, analitzar la viabilitat d'aquesta zona en una àrea delimitada del municipi. Amb tot, el resultat final serà un pla d'acció per a la futura implementació d'una APEU al municipi.

Per a la realització del projecte, es contempla un treball dividit en tres fases: anàlisi, viabilitat i estratègia.

La fase d'anàlisi consisteix en la consulta de fonts secundàries i, també, en un treball de camp de prospecció a la zona. En aquest sentit, es realitzen enquestes de clima comercial vinculades al grau de coneixement de les APEU. Addicionalment, es confecciona un cens d'activitats i de locals buits per a determinar el gruix d'establiments afectats per la possible delimitació.

La segona fase analitza la viabiltiat d'iniciar un procés de constitució, així com la viabilitat per realitzar una votació i, finalment, la viabilitat econòmica del projecte.

La tercera fase consisteix en redactar un pla d'acció orientat a formular una estratègia per tal que es puguin acomplir els objectius de viabilitat.

La durada prevista del projecte és de 3 mesos.

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Àmbit:

Comerç urbà

Categoria:

Estudis

Any:

2021

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.