Estudi impacte del mercat setmanal a Cambrils

Estudi consistent en l'anàlisi i la quantificació de l'impacte econòmic del mercat setmanal a Cambrils.

Any:

Àmbit:

Fires i mercats

Estudi impacte del mercat setmanal a Cambrils

La vila de Cambrils disposa d'un mercat setmanal que contribueix a dinamitzar el comerç urbà i el teixit empresarial de la zona en què s'ubica. Tanmateix, no es disposa de dades que permetin avaluar l'impacte econòmic directe i induït que suposa l'organització d'aquest mercat de venda no sedentària.

Per aquest motiu, la confecció d'un Estudi d'impacte econòmic del mercat setmanal permetrà conèixer i valorar l'atracció de visitants pel mercat de dimecres entenent que és un element motor de l'economia local i que té un impacte diferent en funció de si és temporada alta o temporada baixa.

Aquest estudi d'impacte inclourà, de manera implícita, un anàlisi del teixit del comerç urbà i de l'estructura de promoció econòmica i desenvolupament local del municipi. Per tant, s'elaborarà un seguit de mapes i indicadors per entendre l'efecte d'aquest mercat setmanal en el gruix de les activitats de comerç i serveis de la vila de Cambrils.

Aspectes metodològics:

  • Treball de camp en diferents mesos de l'any
  • Enquestes a visitants del mercat setmanal
  • Explotació estadística i càlculs de l'efecte multiplicador

 

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de Cambrils

Àmbit:

Fires i mercats

Categoria:

Estudis

Any:

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.