Estudi impacte econòmic campanya de Nadal

Estudi d'impacte econòmic de la campanya de Nadal a Rubí

Any:

Àmbit:

Comerç Urbà

Estudi impacte econòmic campanya de Nadal

El Servei de Comerç de l’Ajuntament de Rubí dedica, any rere any, molts esforços econòmics i humans en el disseny, organització i execució d’activitats de dinamització comercial en el marc de les festes de Nadal. Tal és així que, en la darrera campanya (2018-2019) s’han dut a terme vàries actuacions, repartides en diferents dies i franges horàries. Tanmateix, l’ajuntament no disposa de dades que permetin avaluar les accions que programa; tot i ser conscient de l’elevada càrrega pressupostària que suposa.

Per aquest motiu, la inquietud de l’ajuntament és conèixer quin és el grau d’efectivitat de les mateixes i quin impacte real tenen en el comerç local. A tal efecte, l'encàrrec efectuat consisteix en un estudi d'impacte econòmic de la campanya de Nadal que es duu a terme en el municipi.

Per a l'anàlisi es duu a terme un treball de camp consistent en enquestes a visitants (n=430) en diferents dies i franges horàries.

A continuació, es realitza una explotació dels resultats i es determina l'impacte a partir de la despesa mitjana efectuada pels usuaris de les activitats (pista de gel, trenet, tallers), així com del rati de conversió i del nombre d'usuaris comptabilitats en cadascuna de les accions de dinamització proposades per l'ajuntament.

 

 

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de Rubí

Àmbit:

Comerç Urbà

Categoria:

Estudis

Any:

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.