Impacte en el comerç urbà de la situació política a Catalunya

Impacte en el comerç urbà de la situació política a Catalunya

Any:

2017

Àmbit:

Comerç urbà

Impacte en el comerç urbà de la situació política a Catalunya

Aquest estudi vol quantificar l'impacte dels fets polítics del mes d'octubre en el el comerç urbà.

Aspectes metodològics: Enquesta + anàlisi estadístic univariant, bivariant i multivariant.

 

Fes click aquí per descarregar l'estudi

Detalls

Encàrrec fet per:

Investigació pròpia de J3B3

Àmbit:

Comerç urbà

Categoria:

Estudis

Any:

2017

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.