Implementació de projecte Kids Friendly

Aquest projecte de ciutat parteix del Pla Estratègic de Comerç

Any:

2020

Àmbit:

Comerç Urbà

Implementació de projecte Kids Friendly

El pla estratègic de comerç de Sant Quirze del Vallès (2020-2023) estableix un conjunt de línies de treball orientades a aprofitar els actius del municipi i generar un major trànsit de vianants en els seus carrers.

Una de les actuacions proposades és la implementació del projecte Kids Fiendly, amb l'objectiu que tant els comerços com l'urbanisme esdevingui amable per a les famílies. El motiu d'aquesta estratègia parteix de l'elevat nombre de població en edat escolar que hi resideix i, en conseqüència, la voluntat és retenir la despesa d'aquestes llars tot entenent que requereixen d'unes necessitats específiques.

A tal efecte, l'ajuntament de Sant Quirze ens ha encarregat l'assistència tècnica per a la implementació del projecte Kids Friendly orientat al sector comerç.

En aquest sentit, el treball consisteix en planificar i desplegar vàries accions específiques que tinguin com a resultat la captació de públic familiar en els establiments d'aquesta localitat vallesana.

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Àmbit:

Comerç Urbà

Categoria:

Assistència tècnica

Any:

2020

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.