Indicadors de gestió i avaluació

Anàlisi de l'impacte i repercussió de les subvencions atorgades

Any:

2020

Àmbit:

Anàlisi econòmic

Indicadors de gestió i avaluació

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona ens ha encarregat l'elaboració d'un seguit d'indicadors i avaluació dels mateixos per tal d'analitzar l'impacte que està tenint la línia de Subvencions per fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic local que atorga cada any

L'objecte d'aquest treball és esbrinar l'efecte multiplicador que han tingut les diferents convocatòries per tal de valorar si s'assoleix la finalitat de l'ajut. En aquest sentit, els indicadors de gestió han de derivar en un seguit de propostes de millora per maximitzar-ne l'efecte.

El procés metodològic consisteix en:

- Estudi de les diferents convocatòries i subvencions atorgades

- Propostai definició inicial d'indicadors

- Obtenció de variables per part dels ens locals de la demarcació de Girona

- Elaboració de quadres de comandament integral tant a nivell individual com conjunt

Tot plegat es durà a terme de manera telemàtica ateses les circumstàncies originades per la COVID-19.

Detalls

Encàrrec fet per:

Diputació de Girona

Àmbit:

Anàlisi econòmic

Categoria:

Assistència tècnica

Any:

2020

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.