Pla d’actuació per a l’ocupació de locals buits a Mataró

L'estratègia es desenvoluparà en consens amb agents del municipi

Any:

2021

Àmbit:

Comerç Urbà

Pla d’actuació per a l’ocupació de locals buits a Mataró

L’ajuntament de Mataró, dins el marc del pla de mandat municipal i del pla d’impuls de la zona centre, ha activitat el disseny d’un pla d’actuació per a l’ocupació de locals buits a la zona centre i l’eixample de la ciutat.

El desplegament de les accions s’aixoplugaran en el paraigües d’un seguit d’objectius estratègics:

1)    Ocupar locals buits amb oferta nova i atractiva
2)    Millorar la percepció i atractivitat comercial
3)    Generar ocupació
4)    Dinamitzar i reactivar l’entorn

Per dur a terme aquest projecte, es duran a terme diferents tasques d’entre les quals en destaquem les següents:

-    Mapificació de dades demogràfiques
-    Mapificació de cens de locals buits i del mix comercial
-    Confecció d’indicadors que permetin un anàlisi acurat de la situació actual
-    Recopilació de fonts d’informació secundària
-    Entrevistes i reunions amb diferents agents del territori per identificar oportunitats

Per a la definició de l’estratègia es considera oportú dur a terme sessions de debat amb diferents actors de la ciutat per tal de procurar que es tracti d’una actuació consensuada, tangible i executable en un breu període de temps.

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de Mataró

Àmbit:

Comerç Urbà

Categoria:

Estudis

Any:

2021

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.