Pla de dinamització comercial Sant Quirze del Vallès

Pla de dinamització comercial Sant Quirze del Vallès

Descripció

Sant Quirze del Vallès vol impulsar un pla de dinamització comercial per tal d’establir un conjunt de directrius de treball i definir les actuacions a realitzar tant per part de l’administració pública com la resta d’agents implicats.

En aquest sentit, els objectius marcats són facilitar eines que aconsegueixin fer visible el teixit comercial del municipi i evitar la fuita de despesa. Tot plegat, tenint present la realitat en què s'emmarca; la proximitat amb grans superfícies, amb Sabadell i Sant Cugat i la bona comunicació amb Barcelona .

Per tot plegat, s'ha dut a terme un pla de treball consistent en:

  • Estudi conjuntural del comerç local: Anàlisi del teixit comercial urbà, enquesta d'atractivitat, enquesta de clima comercial, estudi sociodemogràfic, entrevistes en profunditat,..
  • Determinació de resultats
  • Redacció del pla de dinamització comercial


 

Nom del projecte: Pla de dinamització comercial Sant Quirze del Vallès

Àmbit: Comerç Urbà

Encàrrec fet per: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Any: 2019

Tornar