Pla de reactivació socioeconòmica a Sant Andreu de Llavaneres

Llavaneres confecciona un pla de reactivació socioeconòmica del municipi

Any:

2022

Àmbit:

Teixit productiu

Pla de reactivació socioeconòmica a Sant Andreu de Llavaneres

L'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha iniciat un projecte per tal disposar d'un full de ruta que permeti la reactivació socioeconòmica del municipi. L'objectiu del treball és disposar de mecanismes que permetin, per una banda, actuar per a la millora de la qualitat de vida i la prosperitat de totes les persones i, per altra, habilitar instruments que impulsin l'activitat econòmica i la creació de noves empreses.

Aquest projecte consta de dues fases.

La primera, d'anàlisi, es desplega a partir de la consulta de fonts d'informació secundària però, també, amb enquestes a les empreses i amb entrevistes i taules de treball amb diferents agents del municipi de tots els àmbits i sectors.

La segona, de formulació d'estratègies, preveu el disseny d'un pla d'acció que posarà l'accent tant en el foment de l'ocupació com en en la millora de les relacions interempresarials.

La durada prevista del projecte és de nou mesos.

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Àmbit:

Teixit productiu

Categoria:

Estudis

Any:

2022

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.