Pla de xoc COVID pel sector comerç

Varis ajuntaments impulsen un pla per combatre el COVID en l'economia local

Any:

2020

Àmbit:

Comerç Urbà

Pla de xoc COVID pel sector comerç

Diversos ajuntaments ens han confiat la participació en la realització d'un pla de xoc pel sector comerç. Arran de la crisi originada per la COVID-19, han endegat, de manera automàtica, el disseny d'un pla de xoc que, de manera consensuada amb el sector, doni resposta a curt i mig termini.

El repte és molt gran i el temps és un element important a tenir en compte. Per aquest motiu, s'ha plantejat un pla de treball a dur a terme en poc temps de manera que tant l'ajuntament com el sector comerç disposin d'eines per tal d'encara una etapa de reconstrució eficaç.

Aspectes metodològics

Realització d'un seguit de sessions de treball telemàtiques (taules d'emergència) per tal d'explorar idees juntament amb el sector. En aquest sentit, es dur a terme un paper de mediació entre el consistori i agents del sector.

D'entre els productes resultants en destaquen els següents:

Decàleg de bones pràctiques. Es redacta un informe qu recollirà deu regles o preceptes bàsics que s'haurà de tenir en compte de cara a quan tot torni a una normalitat.

Pla de xoc. És un document que mostra pautes clares per tal de minimitzar l’impacte econòmic que suposa la COVID-19 en el teixit comercial del municipi.

A tal efecte contempla 3 tipologies d’actuacions.

a)    Urgents, és a dir, immediates
b)    Prioritàries, és a dir, a molt curt termini
c)    Importants, és a dir, a mig termini

Amb tot, atès que estem davant un fenomen molt dinàmic, es  realitza un pla de contingència per tal de preveure diferents escenaris dins el pla de xoc.

Per tant, el resultat del pla de xoc és un projecte específic degudament seqüenciat que estableix les diferents actuacions a dur a terme, la seva priorització i proposta d’indicadors a contemplar.
 

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntaments: La Garriga, Roses, Barberà del Vallès, ...

Àmbit:

Comerç Urbà

Categoria:

Assistència tècnica

Any:

2020

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.