Pla de xoc per al sector comerç

Sant Feliu de Llobregat aplicarà mesures per minimitzar l'impacte de les obres de soterrament #ByeByeVia

Any:

Àmbit:

Comerç Urbà

Pla de xoc per al sector comerç

El municipi de Sant Feliu de Llobregat iniciarà, en breu, el soterrament de les vies del tren. Després de molts anys de reivindicacions, es durà a terme una obra de força envergadura que, a la llarga, aportarà molts beneficis per la ciutat.

S’eliminarà, per tant, una barrera urbanística i una frontera psicològica que, històricament, ha dificultat una mobilitat fluida tant de vianants com vehicles. El resultat es traduirà en nous espais públics i en la creació d’un nou eix urbà.

Abans però, l’ajuntament de Sant Feliu elaborarà un pla de xoc per al sector comerç de manera que minimitzi l’impacte que tindrà el projecte de soterrament de les vies de tren en el teixit comercial immediat.

El pla de xoc contemplarà, doncs, un seguit de mesures destinades a apaivagar les diferents afectacions directes que pugui haver-hi en els establiments comercials i empreses de serveis de la zona.

Per a la realització del pla de xoc es contempla un treball analític de la zona afectada amb un exhaustiu treball de camp per tal d’observar i quantificar els negocis que resultaran directament afectats. Per tant, es disposarà d’una fotografia inicial de l’estat del comerç de manera que permetrà actualitzar-se de manera periòdica per tal d’avaluar l’afectació de les obres.

A més, també es realitzarà un anàlisi del teixit comercial en el tram afectat i es farà una tasca de prospecció d’experiències similars en altres municipis que hagin passat per una situació semblant.

Finalment, en base a l’anàlisi, es desplegarà un pla amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de les obres i afavorir que el comerç i les empreses de serveis de la zona puguin continuar amb la seva activitat amb la màxima normalitat possible.

#ByeByeVia

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Àmbit:

Comerç Urbà

Categoria:

Estudis

Any:

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.