Pla estratègic de comerç de Sabadell

Pla estratègic de comerç de Sabadell

Descripció

La realització del pla estratègic de comerç de Sabadell neix de la necessitat de disposar d'un full de ruta que permeti vertebrar un seguit d'actuacions encaminades a posicionar Sabadell com una ciutat comercial de primer ordre.

A tal efecte, el disseny d'aquest pla estratègic de comerç consisteix en l'anàlisi de fonts secundàries existents i en l'articulació d'un conjunt d'accions realistes d'acord amb els recursos municipals i la conjuntura econòmica i social del municipi.

 

Nom del projecte: Pla estratègic de comerç de Sabadell

Àmbit: Comerç Urbà

Encàrrec fet per: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sabadell

Any: 2019

Tornar