Pla estratègic de comerç de Sabadell

La realització del pla estratègic de comerç de Sabadell neix de la necessitat de disposar d'un full de ruta que permeti vertebrar un seguit d'actuacions encaminades a posicionar Sabadell com una ciutat comercial de primer ordre.

Any:

Àmbit:

Comerç Urbà

Pla estratègic de comerç de Sabadell

La realització del pla estratègic de comerç de Sabadell neix de la necessitat de disposar d'un full de ruta que permeti vertebrar un seguit d'actuacions encaminades a posicionar Sabadell com una ciutat comercial de primer ordre.

A tal efecte, el disseny d'aquest pla estratègic de comerç consisteix en l'anàlisi de fonts secundàries existents i en l'articulació d'un conjunt d'accions realistes d'acord amb els recursos municipals i la conjuntura econòmica i social del municipi.

El treball resultant defineix les línies estratègiques del sector comercial de la ciutat de Sabadell amb la definició d'un conjunt d'actuacions, propostes i polítiques que aposten per seguir consolidant un model comercial de proximitat per als propers anys (2020-2023).

La necessitat d’aquest pla rau en la manca d’un instrument de planificació a mig i llarg termini que tingui en compte els principals reptes del teixit comercial de la ciutat: ordenació, projecció del teixit comercial i recuperació de la capitalitat.

Per a la facilitació de la comprensió del pla, aquest s’estructura en objectius estratègics i tàctics, a partir dels quals es ramifiquen les actuacions pertinents.

En conseqüència, el pla estratègic es desplegarà en eixos estratègics que donen com a resultat un seguit d'actuacions que, a la vegada, s'articularan accions.

Amb tot, el pla parteix d’una visió de transversalitat de les diferents àrees de l’ajuntament i d’un treball conjunt amb altres administracions, així com amb actors locals. 
 

 

Detalls

Encàrrec fet per:

Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sabadell

Àmbit:

Comerç Urbà

Categoria:

Estudis

Any:

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.