Pla estratègic de comerç de Torelló

El disseny del pla es desenvoluparà de manera consensuada amb el sector

Any:

2021

Àmbit:

Comerç Urbà

Pla estratègic de comerç de Torelló

La vila de Torelló disposa d'un teixit comercial ric i divers i d'una tipologia urbana que facilita el comerç urbà i de proximitat. A més, actua de centralitat comercial amb altres municipis de la Vall d'en Ges tot i que, també, detecta una elevada fuita de despesa cap a altres indrets o, fins i tot, a plataformes de comerç electrònic.

Tot plegat, actualment, està afectant a la vertebració comercial del municipi que, tot i disposar de motors i actius capaços de generar atracció, veu com l'activitat econòmica procedent de la venda al detall està perdent múscul.

Per aquest motiu, l'ajuntament vol endegar el disseny d'un seguit d'accions que permetin recuperar fortaleses i minimitzar l'impacte de la COVID i d'alguns hàbits de consum que poden anar en detriment del model comercial de proximitat. Amb tot, el disseny del pla estratègic de comerç està pensat per desenvolupar-se de manera consensuada amb el sector i amb els diferents actors que hi participen.

La metodologia plantejada és la següent:

- Anàlisi de fonts secundàries

- Anàlisi de l'atractivitat comercial a partir d'enquestes presencials

- Anàlisi de l'urbanisme comercial del municipi

- Entrevistes semiestructurades amb actors i agents del territori

- Elaboració de mapes i estadístiques

- Realització d'una diagnosi a partir d'una matriu DAFO

- Sessions participatives de disseny i debat de les accions a dur a terme

 

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de Torelló

Àmbit:

Comerç Urbà

Categoria:

Estudis

Any:

2021

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.