Pla estratègic Fira Avícola Raça Prat

Confecció d'un pla estratègic amb la finalitat de garantir la continuitat d'aquesta fira de llarga tradició i molt arrelada al territori.

Any:

Àmbit:

Fires i mercats

Pla estratègic Fira Avícola Raça Prat

Confecció d'un pla estratègic amb la finalitat de garantir la continuitat d'aquesta fira de llarga tradició i molt arrelada al territori.

El gall de pota blava i la carxofa del Prat són productes autòctons d'altíssima qualitat que tenen molta representació en aquesta fira. A banda, es tracta d'un esdeveniment que es complementa amb la Mostra d'entitats, amb la Mostra comercial i d'artesans i, també, amb la Fira d'Economia Social i Cooperatives.

Per a la realització del pla estratègic de la Fira Avícola Raça Prat es contempla la següent metodologia:

  • Treball de camp consistent en la realització de 400 enquestes
  • Comptatge de persones que assisteixen a l'esdeveniment durant tot el cap de setmana
  • Explotació i anàlisi dels resultats
  • Entrevistes en profunditat semi-estructurades amb agents del territori
  • Confecció d'un pla estratègic amb accions i indicadors de seguiment

Detalls

Encàrrec fet per:

Diputació de Barcelona i Ajuntament del Prat de Llobregat

Àmbit:

Fires i mercats

Categoria:

Estudis

Any:

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.