Seguiment mercat i enquesta clima comercial La Garriga

Seguiment de l'estudi de modernització del mercat setmanal i enquesta de clima comercial

Any:

Àmbit:

Fires i mercats

Seguiment mercat i enquesta clima comercial La Garriga

Treballs consistents en, per una banda, el seguiment de l'estudi de modernització del mercat de venda no sedentària de La Garriga, endegat l'any 2018 i, per l'altra, en una enquesta de clima comercial a mode de baròmetre per conèixer la salut de les empreses garriguenques de venda al detall.

 

Seguiment de l'estudi de modernització del mercat setmanal

Arran dels canvis proposats i implementats en l'estudi (2018) l'Ajuntament de La Garriga ha cregut convenient analitzar quina repercussió i impacte ha tingut entre els expositors, el comerç local i la ciutadania.

A tal efecte, la metodologia prevista és la d'un treball de camp a partir d'enquestes presencials en dia de mercat què els diferents subjectes valorin els canvis.

 

Enquesta de clima comercial

Estudi consistent en conèixer l'evolució de la marxa del negocis en termes de xifra de venda, d'ocupació, així com les perspectives futures. A més, es determina el volum d'inversions realitzades en el darrer any i, també, les previstes pel proper exercici. Amb tot, al finalitzar l'anàlisi es disposarà d'una radiografia de l'estat actual del teixit de comerç urbà del municipi.

La metodologia prevista és la realització d'enquestes presencials a una mostra representativa; de manera que es pugui disposar d'informació de diferents sectors i, també, de diferents barris de La Garriga.

 

 

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de La Garriga

Àmbit:

Fires i mercats

Categoria:

Estudis

Any:

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.