Seguiment Pla estratègic Fira de la Candelera

Seguiment del Pla Estratègic de la Fira de la Candelera de Molins de Rei

Any:

Àmbit:

Fires i mercats

Seguiment Pla estratègic Fira de la Candelera

L'any 2018 vam realitzar el Pla Estratègic de la Fira de la Candelera. Aquell estudi es va materialitzar en 5 eixos estratègics i en més 50 accions que, en l'edició del 2019, algunes ja s'han implementat total o parcialment.

Atesa la rellevància que té la bona execució del pla estratègic de la Fira, l'ajuntament de Molins requereix de fer un seguiment, avaluació i, si s'escau, de correccions; a fi i efecte d'assolir els objectius plantejats.

La metodologia d'aquest treball consisteix en la supervisió sobre el terreny, la confecció d'indicadors i el recull de dades per ser tractades amb posterioritat.

 

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de Molins de Rei

Àmbit:

Fires i mercats

Categoria:

Estudis

Any:

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.