Seguiment Pla estratègic Fira de la Candelera

Seguiment Pla estratègic Fira de la Candelera

Descripció

L'any 2018 vam realitzar el Pla Estratègic de la Fira de la Candelera. Aquell estudi es va materialitzar en 5 eixos estratègics i en més 50 accions que, en l'edició del 2019, algunes ja s'han implementat total o parcialment.

Atesa la rellevància que té la bona execució del pla estratègic de la Fira, l'ajuntament de Molins requereix de fer un seguiment, avaluació i, si s'escau, de correccions; a fi i efecte d'assolir els objectius plantejats.

La metodologia d'aquest treball consisteix en la supervisió sobre el terreny, la confecció d'indicadors i el recull de dades per ser tractades amb posterioritat.

 

Nom del projecte: Seguiment Pla estratègic Fira de la Candelera

Àmbit: Fires i mercats

Encàrrec fet per: Ajuntament de Molins de Rei

Any: 2019

Tornar