Valoració de parades

Es farà un valoració econòmica de les parades ubicades en un mercat privat mitjançant el mètode de descompte de fluxes de caixa

Any:

2021

Àmbit:

Anàlisi econòmic

Valoració de parades

L'ajuntament de Montornès té previst de construir un nou mercat municipal. Aquest  equipament renovarà l'oferta comercial de proximitat del barri de Montornès Nord que, fins ara, compta amb un Mercadona, prop d'una desena de petits comerços d'alimentació i un mercat privat en procés de tancament.

Precisament, la voluntat de l'ajuntament és fer una valoració econòmica de les parades ubicades en el mercat privat, per tal de donar una solució que s'adapti a ambdues parts.

En aquest sentit, la metodologia que s'emprarà per a la valoració de les parades és la dels mètodes de descompte de fluxes de caixa. A tal efecte, es recollirant les dades necessàries per al càlcul d'un seguit d'indicadors que hauran d'estipular quin valor actual tenen les parades tot tenint en compte els actius, els passius i els beneficis que s'esperen de cada empresa en un horitzó temporal.

La valoració econòmica de les parades serà un instrument útil per al consistori per tal de determinar accions compensatòries que pugui dur a terme.

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de Montornès

Àmbit:

Anàlisi econòmic

Categoria:

Estudis

Any:

2021

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.