Què fem a J3B3 Economics

Serveis de consultoria econòmica per a empreses i institucions

Per a l'administració pública

 • Estudis d'impacte econòmic, social i ambiental
 • Enquestes sobre hàbits de consum i compra. Estudis de mercat
 • Desenvolupament econòmic local
 • Disseny de plans estratègics
 • Anàlisi del territori
 • Assessorament i soport en polítiques públiques
 • Gestió de projectes europeus
 • Organització de retail tour personalitzats
 • Campanyes de dinamització comercial

Per a PIMES

 • Anàlisi i prospecció d'ubicacions per a negocis i magatzems
 • Pla financer, de màrqueting, estratègic, d'operacions i comunicació
 • Especialistes en retail, retail internacional i retail Barcelona
 • Diseny d'estrategia comercial

Formació

 • Accions formatives innovadores per innovació en retail
 • Tallers pràctics i seminaris específics: visual merchandising, dinamització comercial, TIC...
 • Capacitació tècnica per a l’administració pública i l’empresa
Serveis de consultoria econòmica per a empreses i institucions

Especialistes en retail