Consultoria en desenvolupament local

Entenem el desenvolupament local com la gestió de polítiques públiques encarades a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones que habiten els municipis.

Promoció
econòmica

La promoció econòmica fa referència al conjunt d’actuacions orientades a incrementar la rendibilitat dels negocis d’una zona. La finalitat última és crear riquesa en el territori per tal que aquesta, sobretot, reverteixi en les persones que hi habiten.

La premissa és senzilla: si el comerç urbà, les empreses i el turisme generen riquesa, aleshores creen ocupació i incideixen en la millora de les condicions econòmiques i salarials dels seus habitants.

Amb tot, les accions de consultoria en promoció econòmica que oferim es plantegen des del punt de vista de la sostenibilitat, el respecte per l’entorn i pel foment de l’economia verda, col·laborativa i de proximitat.

Coneix més sobre accions de promoció econòmica

Promoció
de la ciutat

La promoció de la ciutat té l’objectiu d’incidir en aspectes socials, ambientals, culturals i tecnològics per tal de millorar la qualitat de vida dels habitants d’un municipi.

Els treballs de consultoria en promoció de la ciutat engloben, doncs, aquells aspectes que afecten la vida diària de les persones. Per això, és necessari dissenyar una estratègia que assoleixi les fites desitjades; ja sigui en termes de millorar l’eficàcia i eficiència de la gestió pública com incidir en la marca de la ciutat.

Coneix més sobre accions de promoció de la ciutat

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.