Promoció de la ciutat

Un altre dels eixos dels serveis de consultoria relacionats amb l’àrea de desenvolupament local és el de la promoció de la ciutat.

Els àmbits que tractem per a la promoció de la ciutat són aquells relacionats amb la vida diària de les persones que les habiten: cultura, societat, medi ambient i tecnologia.

Disposem de les eines i el coneixement per a confeccionar un pla de promoció del ciutat, amb l’objectiu de posicionar-la i diferenciar-la d’altres municipis o indrets.

Projectes de promoció de la ciutat

Les nostre accions de consultoria en promoció de la ciutat estan enfocades a:

  • Diagnosi per a la transició cap a smart city
  • Plans de promoció cultural
  • Cooperació supramunicipal i interestatal
  • Disseny de marca de ciutat
  • Anàlisi sociodemogràfic per a polítiques locals d’habitatge (PLH)

Els projectes de consultoria de promoció de la ciutat que treballem de manera més freqüent per a ajuntaments i ens locals són:

  • Estudi i elaboració de tècniques de posicionament de ciutat
  • Anàlisi i confecció de pla per a disseny de marca de ciutat
  • Diagnosi d’empreses culturals i esdeveniments de ciutat
  • Benchmarking amb altres municipis
  • Intercanvi d’experiències i coordinació de reunions entre diferents agents

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.