Consultoria de comerç urbà

El comerç urbà és un agent cabdal en l’estructuració econòmica i social dels municipis.

El teixit comercial vertebra les ciutats i les fa singulars en funció de la varietat i la qualitat dels establiments que té a peu de carrer. Encara que en els últims anys s’ha evidenciat una pèrdua del pes econòmic d’aquest sector, continua sent vigent el paper que hi té com a element de dinamització econòmica i social.

Accions de comerç urbà

Les nostres accions de consultoria en comerç urbà per a ajuntaments i ens locals estan encaminades principalment a:

  • Foment del comerç urbà en termes de rendibilitat i, també, de cohesió social.
  • Consolidació de models de ciutat compactes i sostenibles.
  • Reforç del comerç de proximitat.
  • Impuls de cooperació público – privada.

Per aconseguir-ho, ens basem en conèixer la realitat de cada indret i tractar-la de manera individual i particular, en funció de les necessitats reals.

Projectes de comerç urbà

Els projectes de consultoria de comerç urbà que treballem de manera més freqüent són:

  • Redacció de plans estratègics de comerç, fires i mercats
  • Elaboració de censos de comerç i plataformes online de consulta
  • Disseny de plans de dinamització comercial
  • Estudi de viabilitat de noves fires o mercats
  • Estudi de modernització de mercats no sedentaris
  • Assistència tècnica i formació en temes de comerç de proximitat

Copyright © 2019 J3B3 Economics. All rights reserved.