Consultoria de turisme

El turisme és un sector que aporta oportunitats i amenaces en un territori. Si la planificació i l’estudi de l’impacte turístic s’elabora de manera coherent amb la realitat, aleshores es poden obtenir resultats satisfactoris en termes econòmics, de creació d’ocupació però, també, en l’espectre social i mediambiental.

El turisme és, doncs, un sector que aporta riquesa tot i que requereix de la observació per definir el millor model turístic en funció dels recursos disponibles en el territori.

Accions de turisme

Les nostres accions de consultoria en turisme per a ajuntaments i administració pública estan orientades cap a:

  • Impacte econòmic del turisme tenint en compte l’impacte social i l’ambiental
  • Estudi de les oportunitats turístiques d’un territori
  • Definició del model turístic més adient: de pernoctació, gastronòmic, d’excursió, de reunions, d’esports etc.

Projectes de turisme

Els projectes de consultoria de turisme que treballem de manera més freqüent són:

  • Redacció de plans estratègics de turisme
  • Elaboració de censos d’empreses de turisme i plataformes online de consulta
  • Disseny de plans de dinamització turística
  • Estudi de viabilitat de nous projectes turístics

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.