Estudis d'impacte i viabilitat

Els nostres serveis de consultoria tenen una llarga experiència en estudis d’impacte econòmic o en estudis de viabilitat.


Els nostres estudis d’impacte i de viabilitat més freqüents s’especialitzen en:


  • Estudi d’impacte i viabilitat d’una fira o mercat setmanal
  • Estudi d’impacte i viabilitat d’un esdeveniment esportiu
  • Estudi d’impacte i viabilitat d’un esdeveniment cultural
  • Estudi d’impacte i viabilitat d’un equipament públic (mercat municipal, biblioteca, etc)
  • Estudi d’impacte i viabilitat d’un congrés o esdeveniment turístic

Metodologia d’estudis d’impacte

La metodologia que seguim per a l’elaboració d’estudis d’impacte permet esbrinar l’impacte econòmic directe, indirecte i induït de qualsevol activitat i, posteriorment, confeccionar una estratègia per tal de millorar aquells aspectes més febles.

Els nostre coneixement adquirit permet disposar d’una diagnosi acurada amb un seguit de multiplicadors de l’impacte econòmic. D’aquesta manera es pot avaluar la repercussió que té qualsevol acció de desenvolupament local que es dugui a terme.

Per tant, els estudis d’impacte, ja siguin econòmics, social o mediambientals són, sovint, el punt de partida per a una posterior realització d’un pla estratègic o d’acció que permeti encarar nous reptes i assolir els objectius; tant dels ajuntaments com de l’administració pública en general.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.