Projecte per a fomentar l’ocupació de locals disponibles a la ciutat de Solsona