L’acceleració digital ha requerit adaptar l’eix tecnològic de la Fira