L’estratègia es desenvoluparà en consens amb agents del municipi