Aquest programa consisteix en la comprovació de l’aplicació dels estàndards que estableix la norma UNE 175001