Un esdeveniment d’aquestes característiques requereix d’un anàlisi rigurós