El projecte consisteix en la formació i l’assessorament per implementar les APEU a la ciutat de Barcelona