Pla-de-viabilitat-per-a-la-reactivacio-dun-mercat-setmana

Sant Salvador de Guardiola (Bages) ha elaborat un pla de viabilitat per impulsar el mercat setmanal i dinamitzar l’economia local.

L’Ajuntament de Montornès del Vallès té la voluntat d’implementar un nou servei d’ajuda a domicili (SAD) i per a la creació del servei es requereix un estudi econòmic que determini la viabilitat.