Estratègia SQV

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès realitza l’anàlisi de la situació del comerç local per planificar les accions a mig termini.

Programa Udafest

L’associació de comerciants de Vitòria-Gasteiz, Gasteiz-On ha analitzat l’impacte econòmic d’una de les activitats a l’aire lliure que organtiza de manera anual, l’Udafest mitjançant la calculadora d’impacte de J3B3.