22-01-2022

Som part de l'equip d'ESADE per a l'assessorament d'APEU a Barcelona

El projecte consisteix en la formació i l'assessorament per implementar les APEU a la ciutat de Barcelona

ESADE Creapolis ha guanyat la licitació de l'Ajuntament de Barcelona consistent en el projecte de "Formació, anàlisi i assessorament per a la implementació de les APEU a tots els eixos comercials de la ciutat ".

L'equip del projecte està format per economistes i juristes i, entre ells, hi ha la presència de l'equip de consultors de J3B3.

La participació en el projecte serà tant en aspectes formatius com en la realització de tasques d'anàlisi, diagnosi i assessorament per a la creació de les APEU.

Per una banda, es duran a terme vàries sessions formatives que tenen l'objectiu de sensibilitzar i d'aportar eines i coneixements per tal que els agents implicats valorin la idoneïtat de crear una àrea de promoció econòmica urbana (APEU).

Per altra, es realitzarà una tasca pròpiament de consultoria, que consistira en una diagnosi específica dels eixos comercials i s'acompanyarà d'un assessorament individualitzat per iniciar un procés de constitució d'aquest instrument legislat per la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana.

 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.