Experiències innovadores als PAEs de la Garrotxa

Els Polígons d'Activitat Econòmica de La Garrotxa disposaran d'un pla per a la innovació

Any:

2021

Àmbit:

Teixit productiu

Experiències innovadores als PAEs de la Garrotxa

La comarca de La Garrotxa disposa d'una forta vitalitat empresarial i d'un teixit productiu actiu i conscient de les necessitats que requereix el context actual.

En aquesta línia, Dinamig, l'Agència d'Innovació i Desenvolupament de La Garrotxa, ens ha encarregat un projecte per desenvolupar experiències innovadores als PAEs de la comarca. Concretament, es realitzarà un estudi de necessitats per a quatre polígons industrials i, de manera paral·lela, s'organitzarà un conjunt de seminaris al voltant de temes d'innovació i economia circular.

Pel que fa a l'estudi de necessitats, s'analitzarà l'estat de quatre polígons industrials i els requisits que haurien de tenir per tal de fomentar la competitivitat de les empreses allotjades.

En relació als seminaris, es programaran un conjunt de 8 sessions de treball en què l'empresariat podrà debatre i discutir sobre temes d'innovació i sostenibilitat acompanyats de ponents especialitzats en les temàtiques.

Tot plegat desenvocarà en la redacció d'un full de ruta individualitzat per a cada polígon en què es remarcaran les línies estratègiques a seguir en el futur per tal de garantir la bona marxa de les activitats dels PAEs.

Detalls

Encàrrec fet per:

DinàmiG, Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa

Àmbit:

Teixit productiu

Categoria:

Assistència tècnica

Any:

2021

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.