Els Polígons d’Activitat Econòmica de La Garrotxa disposaran d’un pla per a la innovació