Clúster bioenergia Catalunya

L’associació dimensionarà i farà públiques les seves dades de producció i consum d’energia.

Viabilitat mercat setmanal

S’analitzarà l’oferta i demanda comercial del municipi mitjançant un treball de camp, així com els escenaris de viabilitat.

disseny d'indicadors

La Diputació de Girona vol millorar les actuacions dels serveis locals de promoció econòmica formant-se en el disseny d’indicadors

Estudi de competitivitat del polígon industrial de Sant Feliu de Guíxols

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vol estudiar la competitivitat del seu polígon industrial i consolidar-ne el teixit empresarial.

L’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa – DINÀMIG segueix impulsant els fòrums empresarials dels polígons d’activitat econòmica de la comarca amb noves sessions de treball.

Estudi Anàlisi dels impostos amb afectació a la indústria

L’estudi preveu mostrar un mapa interactiu dels impostos municipals amb afectació a les empreses industrials en les quatre províncies catalanes.

L’objecte del treball ha sigut conèixer, de manera profunda, l’estat, les característiques, les perspectives, les necessitats i les implicacions del sector industrial de la química i els subsectors afins.

El projecte quantifica i explica l’afectació dels principals impostos a la indústria de la comarca per tots els seus municipis.

L’objecte del projecte és disposar d’uns criteris comuns d’imatge i organització de les terrasses de bars i restaurants del municipi

Viladecans realitza una diagnosi del teixit productiu