Estudi propi pressupostos

L’elaboració d’aquest estudi propi té per objectiu analitzar tendències generals a nivell municipal en l’àmbit del comerç i veure com pot estar incidint el pressupost municipal d’aquest àmbit i les taxes locals que s’hi relacionen amb la densitat comercial de cadascun dels municipis.

La asociación dimensionará y hará públicos sus datos de producción y consumo de energía.

remodelació mercat del lleó

El mercado municipal quiere adaptarse a los nuevos modelos de oferta y demanda y ser un referente de desarrollo territorial.