L’estudi ha constat d’un treball de camp i d’una redefinició conceptual d’actes clau