Els projectes singulars de la demarcació de Girona ja compten amb un quadre de comandament