El projecte quantifica i explica l’afectació dels principals impostos a la indústria de la comarca per tots els seus municipis.