Viabilitat mercat setmanal

S’han analitzat l’oferta i demanda comercial del municipi mitjançant un treball de camp, així com els escenaris de viabilitat.